Fact Sheets

Useful information on COVID-19 translated to Shona, Ndebele & Kalanga.

deco-blob-3 decoration
deco-dots-2 decoration
icon

Shona

Ruzivo rwezve COVID-19 muchiShona.

Magwaro ese...>
icon

Ndebele

Konke ngokwe COVID-19 ngesiNdebele.

Funda okunye...>
icon

Kalanga

Luzibo nokwebugwele gwe-COVID-19 mululimi gwetjiKalanga.

Gumwe luzibo...>
arrow-up icon